Aktualności

ZPO-W „Dziecięcy Dom” informuje, że w grudniu 2022r. została zakupiona nowa pralnica przemysłowa, która zastąpiła wyeksploatowane, 23 letnie urządzenie. Nowe urządzenie obniża emisję CO2 oraz zużywa mniej energii.

W dniu 01.04.2022r. na mocy
Uchwały Nr LI/1349/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.03.2022r.,
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” we
Wrocławiu przy ul. Parkowej 2 ustanowiony został jednostką
obsługującą, świadczącą wspólną obsługę dla:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1

 2. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3

 3. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4

 4. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7

 5. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 15

 6. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 16

 7. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 20

 8. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 24

Wspólna obsługa realizowana
będzie w zakresie:

 1. obsługi finansowo-księgowej

 2. obsługi kadrowo-płacowej

 3. zapewnienia realizacji zadań
  Inspektora Ochrony Danych

 4. prowadzenia archiwum

 5. obsługi administracyjnej

 6. organizacyjnym

Jednocześnie z dniem
01.04.2022r. ZPOW „Dziecięcy Dom” przejął zadania
zlikwidowanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
24.03.2022r. o numerach LI/1351/22, LI/1352/22,
LI/1353/22
jednostek budżetowych:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13
  przy ul. Maślickiej 10b/23 we Wrocławiu

 2. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 18
  przy ul. Głównej 14 we Wrocławiu

 3. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 21
  przy ul. Włościańskiej 38b we Wrocławiu,

które na mocy ww. uchwał stały
się komórkami organizacyjnymi „Dziecięcego Domu” , tj.
kolejno:

 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
  typu rodzinnego Nr 13

 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
  typu rodzinnego Nr 18

 3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
  typu rodzinnego Nr 21,

przy zachowaniu dotychczasowych
lokalizacji.

„Dziecięcy dom”

ZPO-W „Dziecięcy Dom” informuje, że we wrześniu 2020r. została zakupiona nowa pralnica przemysłowa, która zastąpiła wyeksploatowane, 23 letnie urządzenie. Nowe urządzenie obniża emisję CO2 oraz zużywa mniej energii.

„Dziecięcy dom”

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko wychowawcy.

Po szczegóły zapraszamy na stronę BIP

https://bip.dzieciecydom.wroclaw.pl

„Dziecięcy dom”

Wszystkim zainteresowanym, szczegółowych informacji chętnie udzielimy telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu