Aktualności

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Kultura Dostępna 2023

ROZŚPIEWANE CHWILE Z NFM

 W ramach inicjatywy odbyło się kilka działań, w których uczestniczyli podopieczni Dziecięcego Domu. Pierwszym działaniem była wizyta w siedzibie Narodowego Forum Muzyki w dniu 3 czerwca 2023 roku. Obejmowała ona warsztaty muzyczne, zwiedzanie budynku NFM z przewodnikiem oraz udział w koncercie–operze dla dzieci pt. Wir Bauen eine Stadt (Budujemy miasto) według kompozycji Paula Hindemitha w Sali Głównej NFM.

W listopadzie 2023 roku w siedzibie Dziecięcego Domu odbyła się seria pięciu warsztatów muzyczno–wokalno–plastycznych dla różnych grup wiekowych naszych podopiecznych. Dzieci łączyły śpiewanie różnych piosenek
z zabawami rytmicznymi przy akompaniamencie instrumentalnym. Działanie realizowała edukatorka Anna Wilczyńska, na co dzień prowadząca w NFM warsztaty Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato.

Ostatnim elementem Programu były koncerty w siedzibie Dziecięcego Domu. Muzyka zabrzmiała w dniach 11, 15 oraz 19 grudnia 2023 roku. Wykonawcami były kwartety wokalne złożone z Artystów Chóru NFM:

soprany: Joanna Palac, Małgorzata Kątnik, Agata Chodorek,

alty: Magdalena Wolska, Ewa Wojtowicz, Ewelina Wojewoda, Ewelina Nawrocka,

tenory: Jarosław Kawałko, Paweł Fundament, Adam Cieślak,

basy: Michał Pytlewski i Marek Paśko.

Podopieczni Dziecięcego Domu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu
mieli możliwość zetknięcia się z kulturą, która nie zawsze jest dla nich dostępna
z powodów życiowych, organizacyjnych czy technicznych, a jest czynnikiem niezbędnym do funkcjonowania zarówno osobistego jak i społecznego.

 

ZPO-W „Dziecięcy Dom” informuje, że w grudniu 2022r. została zakupiona nowa pralnica przemysłowa, która zastąpiła wyeksploatowane, 23 letnie urządzenie. Nowe urządzenie obniża emisję CO2 oraz zużywa mniej energii.

W dniu 01.04.2022r. na mocy
Uchwały Nr LI/1349/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.03.2022r.,
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” we
Wrocławiu przy ul. Parkowej 2 ustanowiony został jednostką
obsługującą, świadczącą wspólną obsługę dla:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1

 2. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3

 3. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4

 4. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7

 5. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 15

 6. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 16

 7. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 20

 8. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 24

Wspólna obsługa realizowana
będzie w zakresie:

 1. obsługi finansowo-księgowej

 2. obsługi kadrowo-płacowej

 3. zapewnienia realizacji zadań
  Inspektora Ochrony Danych

 4. prowadzenia archiwum

 5. obsługi administracyjnej

 6. organizacyjnym

Jednocześnie z dniem
01.04.2022r. ZPOW „Dziecięcy Dom” przejął zadania
zlikwidowanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
24.03.2022r. o numerach LI/1351/22, LI/1352/22,
LI/1353/22
jednostek budżetowych:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13
  przy ul. Maślickiej 10b/23 we Wrocławiu

 2. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 18
  przy ul. Głównej 14 we Wrocławiu

 3. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 21
  przy ul. Włościańskiej 38b we Wrocławiu,

które na mocy ww. uchwał stały
się komórkami organizacyjnymi „Dziecięcego Domu” , tj.
kolejno:

 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
  typu rodzinnego Nr 13

 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
  typu rodzinnego Nr 18

 3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
  typu rodzinnego Nr 21,

przy zachowaniu dotychczasowych
lokalizacji.

„Dziecięcy dom”

ZPO-W „Dziecięcy Dom” informuje, że we wrześniu 2020r. została zakupiona nowa pralnica przemysłowa, która zastąpiła wyeksploatowane, 23 letnie urządzenie. Nowe urządzenie obniża emisję CO2 oraz zużywa mniej energii.

„Dziecięcy dom”

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko wychowawcy.

Po szczegóły zapraszamy na stronę BIP

https://bip.dzieciecydom.wroclaw.pl

„Dziecięcy dom”

Wszystkim zainteresowanym, szczegółowych informacji chętnie udzielimy telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu