Misja Dziecięcego Domu:

ochrona zdrowia i praw dziecka poprzez podejmowanie działań i tworzenie warunków zapewniających dzieciom radość dzieciństwa oraz przywrócenie dziecku rodziny lub zapewnienie zastępczego wychowania rodzinnego, w myśl najlepiej pojętego interesu dziecka i jego dobra. Dziecięcy Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocławia działającą w formie jednostki budżetowej, tworzy go osiem placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Kontakt

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom
51-616 Wrocław, ul.Parkowa 2
tel/fax 71 / 348 50 07 – 08
NIP: 8982202168
REGON: 022034424
e-mail: sekretariat@dzieciecydom.wroclaw.pl

Mapa dojazdu