Misja Dziecięcego Domu:

ochrona zdrowia i praw dziecka poprzez podejmowanie działań i tworzenie warunków zapewniających dzieciom radość dzieciństwa oraz przywrócenie dziecku rodziny lub zapewnienie zastępczego wychowania rodzinnego, w myśl najlepiej pojętego interesu dziecka i jego dobra. Dziecięcy Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocławia działającą w formie jednostki budżetowej, tworzy go pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych:

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr I typu interwencyjnego,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr II typu socjalizacyjnego,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr III typu specjalistyczno - terapeutycznego,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr IV typu specjalistyczno-terapeutycznego,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr V typu interwencyjnego.